Actielijnen

Waar richten we ons op

Actielijn

A1 Quickscan

In de pilots gaan de betrokken gebiedspartners op zoek naar kansrijke maatregelen om de natuurkwaliteit in en rond een Natura2000-gebied te verhogen. Inzicht in de belangrijkste factoren die de natuurkwaliteit beïnvloeden is daarbij het startpunt.

Door Naturalis, partner van All4biodiversity, wordt nu een quickscan model ontwikkeld om de kansen en ‘drukfactoren’ voor de Natura2000-gebieden in beeld te brengen en te inventariseren welke acties bijdragen aan verbetering van de algehele natuurkwaliteit. Hierbij wordt er op landschapsniveau naar het gebied gekeken, waardoor naast de Natura2000 doelstellingen, ook andere natuurdoelen worden meegenomen in de analyse. Naar verwachting zal de quickscan rond mei/juni implementeerbaar zijn voor alle Natura2000-gebieden. 

Neem voor meer informatie contact op met actiehouder Jesse Hennekam via jesse.hennekam@naturalis.nl.

Actielijn actueel

5 items

Webinar All4biodiversity: samen de kwaliteit van natuurgebieden verhogen

Op woensdag 30 juni jl. vond de eerste bijeenkomst van LIFE-IP All4biodiversity online plaats. Bijna 100 deelnemers, bestaande uit partners vanuit de agrarische sector, hogescholen, universiteiten, (lokale) overheden, adviesbureaus en waterschappen, waren aanwezig bij het webinar.
Lees meer >

Uitnodiging bijeenkomst LIFE IP All4Biodiversity

Overgangsgebieden vormen een bijzonder belangrijk aspect van het LIFE IP All4Biodiversity project. Daarom stellen we deze overgangsgebieden tijdens komende bijeenkomst van All4Biodiversity centraal door middel van een special.
Lees meer >

Pilot LIFE IP De Donkse Laagten officieel van start

Hoe vaak zie je nog een groene kikker? Of stel je een wereld voor met alleen nog maar muggen. Dat is niet de bedoeling. We willen leven met verschillende soorten planten en dieren.
Lees meer >

Brabantse boeren krijgen beloning voor vergroten biodiversiteit

Verschillende Brabantse partijen hebben een eerste stap gezet om melkveehouders financieel te belonen voor hun bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit in het Van Gogh Nationaal Park i.o. via de Biodiversiteitsmonitor.
Lees meer >

Provincies starten samenwerking rond verdienmodellen voor natuur

Vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaan samenwerken om de kwaliteit van natuurgebieden te verhogen.
Lees meer >