All4biodiversity bouwt voort op de samenwerking binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en vormt daarbinnen een belangrijke pijler. De doelstellingen en opzet van All4biodiversity zijn gebaseerd op de vijf succesfactoren van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

 

Draagvlak en gedeelde waarden

Het creƫren van draagvlak en gedeelde waarden over biodiversiteitsherstel onder alle belanghebbenden.

Verdienmodellen

Bedrijfsmodellen ontwikkelen die de bescherming en het herstel van de biodiversiteit van een kostenpost omzetten in een bron van inkomsten voor alle betrokken grondgebruikers.

Wet- en regelgeving

Ervoor zorgen dat de relevante wet- en regelgeving coherent is en bijdraagt tot aan biodiversiteit.

Kennis en innovatie

Succesvol aanpakken van ontbrekende kennis over biodiversiteit, hoe biodiversiteit functioneert en hoe deze kan herstellen en versterken.

Gebiedsgerichte samenwerking

Samenwerking op regionaal niveau in gebieden optimaliseren, om zo de wijze van beheer van Natura 2000-gebieden en aangrenzende gebieden op elkaar af te stemmen.