All4Biodiversity telt zeven pilots. Elke pilot brengt kansrijke maatregelen in kaart om de natuurwaarden in en rondom Natura2000-gebieden te verhogen.

Brabants Bodem

Natuurinclusieve melkveehouderij en combinatie van bos- en landbouw

Brummen

Meer waardevolle natuur in overgang van Veluwe, landgoederen en uiterwaarden

Veluwezoom-IJssel

Meer en nieuwe waardevolle natuur, verbeteren hydrologische omstandigheden en -waterveiligheid in combinatie met natuurinclusieve kringlooplandbouw

Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog

Verbeteren biodiversiteit van duinen en polders in een integrale aanpak

Donkse Laagten

Vernatten, verbeteren waterkwaliteit, verduurzamen landbouw en het beperken van bodemdaling

Midden-Delfland

Een korte keten van duurzame, natuurinclusieve producten uit de melkveehouderij voor herstel van biodiversiteit

Geuldal en Heuvelland in Limburg

Minder wateroverlast, bescherming en herstel van kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.