Samen voor biodiversiteit

In het All4Biodiversity programma werken verschillende partijen samen om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen.

Waarom Dit programma?

Nederland kent veel mooie natuurgebieden, met bijzondere planten, dieren en landschappen. Door verdroging, versnippering of teveel stikstof staat de natuur onder druk. Vaak komt dit door activiteiten in de directe omgeving.

All4Biodiversity wil daar iets aan doen. Het zesjarige programma (2020-2025) wil de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland verhogen door een integrale aanpak voor het beheer van de terrestrische Natura 2000-gebieden inclusief de omliggende gebieden te ontwikkelen. Dit in samenwerking met alle landgebruikers. 

Samen aan de slag

Om de natuurkwaliteit te verbeteren, is samenwerking met eigenaren en beheerders van land uit de directe omgeving van het natuurgebied naar onze mening cruciaal. Samen gaan we dus aan de slag met herstel van biodiversiteit in het totale gebied: het Natura 2000-gebied en daarom heen liggende gebieden. We brengen kansrijke maatregelen in kaart om de natuurkwaliteit in en rond de natuurgebieden te verbeteren en gaan vervolgens over tot implementatie hiervan. Dit draagt bij aan de bescherming van de natuurgebieden zelf en vergroting van de biodiversiteit in de omliggende gebieden.

De maatregelen moeten alle betrokkenen in het gebied uiteindelijk ook financieel iets opleveren. Beschermen en herstellen van biodiversiteit moet van een kostenpost een inkomstenbron worden.

ACTIELIJNEN

Het All4Biodiversity programma bestaat uit de volgende actielijnen:

Zeven pilots

All4Biodiversity telt zeven pilot­s rond een Natura 2000-gebied in vijf provincies (Zuid-Holland, Limburg, Friesland, Gelderland en Noord-Brabant). Elke pilot brengt kansrijke maatregelen in kaart om de natuurwaarden rond het natuurgebied te verhogen.

Nederland telt meer dan 160 Natura 2000-gebieden. Deze natuurgebieden hebben de hoogst mogelijke beschermde status binnen Europa, omdat er bijzondere planten, dieren of landschappen te vinden zijn. Met de lessen uit All4Biodiversity kunnen uiteindelijk ook de andere Natura 2000-gebieden werken aan nog robuustere en mooie natuurgebieden in Nederland.

Lees meer

Wie we zijn

Vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel werken samen in LIFE IP All4Biodiversity. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europese LIFE IP fonds voor natuur, milieu en klimaat.