Bijeenkomst: Nationaal Programma Landelijk Gebied & LIFE IP All4Biodiversity

Nederland kent veel mooie natuurgebieden, met bijzondere planten, dieren en landschappen. Door verdroging, versnippering of te veel stikstof staat de natuur onder druk. Vaak komt dit door activiteiten in de directe omgeving. All4Biodiversity wil daar iets aan doen. Dit zesjarige LIFE IP programma (2020-2025) wil de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland verhogen door een integrale aanpak te ontwikkelen voor het beheer van de terrestrische Natura 2000 gebieden, inclusief de omliggende gebieden. Hierin wordt nauw samengewerkt met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). 

Daarom nodigen wij betrokkenen van harte uit voor deze stakeholderbijeenkomst van LIFE IP All4Biodiversity en Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Tijdens deze bijeenkomst lichten we de verbinding tussen LIFE IP All4Biodiversity en NPLG verder toe, gaan we samen in gesprek over gebiedsgerichte samenwerking en horen we hoe de uitrol van het programma in de praktijk verloopt. In verschillende workshops kunt u kennisnemen van de praktische tools of op bezoek gaan bij natuurinclusieve agrarische ondernemers in het Van Gogh Nationaal Park. 

Zien we u ook op 8 december? 

 

Ja, ik meld me aan
 

Het programma

12:30 uur    
Inloop met lunch
 
13:00 uur
Welkom
Door Ronald Hiel (directeur projectbureau Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel)
 
13:05 uur
Gebiedsgericht werken: support vanuit LIFE IP All4Biodiversity
Door Ed Weijdema (Beleidsadviseur Biodiversiteit bij provincie Zuid Holland en programmamanager LIFE IP All4Biodiversity) en Margo Meijerink (Adviseur Gebiedsgericht werken Deltaplan Biodiversiteitsherstel)
 
13:25 uur
Toelichting uitrol Nationaal Programma Landelijk Gebied
Door Pieter de Boer, Omgevingsmanager NPLG bij Ministerie van LNV 

13:45 uur
LIFE IP All4Biodiversity in de praktijk: ervaringen in Noord-Brabant en Gelderland
Door pilots Brabants Bodem, Veluwezoom-IJssel en Landgoederen Brummen

14:05 uur
Paneldiscussie: gebiedsgericht werken aan integrale duurzaamheidsopgaven
Door Koos Biesmeijer (Naturalis), Pieter de Boer (LNV), Alex Datema (BoerenNatuur), Toine Morel (RWS), Jeen Nijboer (Rabobank) en Jordy Salden (provincie Limburg)
 14:30 uur
Pauze

14:50 uur
Workshop ronde 1
 1. Lerend praktijknetwerk en training samenwerkingscode
  Door Margo Meijerink (Deltaplan Biodiversiteitsherstel) en Martijn Daalder (Martijn Daalder Strategy Navigation)
 2. Toolbox voor Biodiversiteit
  Door Ronald Hiel (Deltaplan Biodiversiteitsherstel) en Fleur Bokma (Deltaplan Biodiversiteitsherstel)
 3. KANO (kansenanalyse natuurontwikkeling)
  Door Marten Schoonman (Naturalis) en Sjoerd Steenbergen (pilot De Donkse Laagten)
 4. Excursie Natura 2000-gebied in Brabant (betreft zowel ronde 1 als 2 i.v.m. reistijd)
  Excursie langs agrarische bedrijven in het Van Gogh Nationaal Park die zich bezighouden met de Biodiversiteitsmonitor en agroforestry.
 
15:40 uur
Workshop ronde 2

16:30 uur
Plenaire afronding
Door Ronald Hiel

16:45 uur
Borrel
 

Praktische informatie

Locatie
Landgoed Huize Bergen
Glorieuxlaan 1
5261 SG
Vught

Bereikbaarheid
Het landgoed is zowel met de auto als het OV goed te bereiken. Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.