BoerenNatuurdag – Voortzetten, verbinden en versterken

Dit jaar is de BoerenNatuurdag online op dinsdag 14 maart en op locatie in Nijkerk op vrijdag 17 maart. De BoerenNatuurdag(en) is een dag om te leren, kennis te delen en inspiratievolle nieuwe inzichten te krijgen. Het is opgezet voor de collectieven, maar iedereen die in zijn werkveld werkt aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer en aanverwante onderwerpen, is meer dan welkom. De webinars op 14 maart zijn gratis, 17 maart is een betaalde dag, voor collectief medewerkers €30 en alle andere bezoekers betalen €60.

Programma

Op 14 maart zijn drie webinars live te volgen.
9:30 – 11:00: “Verder kijken dan doelsoorten: effectief beheer voor insectendiversiteit & ontwikkeling en beheer van biodiverse erven
12:00 – 13:30: “Aanvalsplan Landschap, hoe gaan we die uitvoeren
14:30 – 15:30 “De mensen achter het ANLb“.
(De titels zijn hyperlinks naar de webinars – oftewel de zoomlinks).

In De Schakel: Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk, op 17 maart, zijn 22 workshops te volgen. Bekijk hier het programma. Onder andere over vogelakkers, kruidenrijk grasland, monitoring, verdienmodellen met natuurinclusieve landbouw, toekomst van het ANLb, wat kunnen we leren van terreinbeheerders en andersom, agrarische natuurrecreatie, natuurvriendelijke oevers aanleggen en beheren en hoe werk je samen in gebiedsprocessen. Kaarten voor de 17de kan je via deze website kopen. Op de dag zelf kan je de workshops kiezen die je wilt volgen.