LIFE IP programma 30 jaar

Dit jaar bestaat het LIFE IP programma 30 jaar. Maar wat houdt het ‘LIFE IP’ eigenlijk in? Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor het milieu en klimaatactie. Het programma begon in 1992 en is samen met Natura 2000 uitgegroeid tot werelds grootste netwerk van beschermde gebieden. Het programma heeft meer dan 5.000 projecten gefinancierd in het kader van milieubescherming. In Europa zijn meer dan 6.000 beschermde natuurgebieden geholpen en zijn er meer dan 1.800 wilde dier- en plantsoorten beschermd dankzij financieringen van het programma.

 

Natuur & Biodiversiteit

Het LIFE IP financieringsorgaan is opgedeeld in verschillende deelonderwerpen, zoals de Energie Transitie tot Circulaire Economie. Het deelprogramma Natuur en Biodiversiteit richt zich op de bescherming en het herstel van de Europese natuur en het stoppen en omkeren van het biodiversiteitsverlies. Dit deelprogramma financiert natuurbeschermingsprojecten met name op het gebied van biodiversiteit, habitats en soorten. Zo ondersteunt het projecten die betrokken zijn bij bijvoorbeeld onderhoud van de Natura 2000 gebieden.

 

European Green Deal

Het doel van het LIFE IP programma is om bij te dragen aan het ‘European Green Deal’ pact dat is gesloten. Hierin streven we er als EU naar om het eerste klimaat neutrale continent te zijn, om wereldwijd een goed voorbeeld neer te zetten. Daarbij is de biodiversiteitsstrategie 2030 een belangrijk element om dit als EU voor elkaar te boxen. De strategie is een ambitieus lange termijnplan om de natuur te beschermen en de achteruitgang van ecosystemen om te keren. Na COVID kreeg de strategie een extra lading om onze samenleving weerbaarder te maken tegen toekomstige bedreigingen zoals de gevolgen van klimaatverandering, bosbranden, voedselonzekerheid en uitbraken van ziekten – onder meer door het beschermen van wilde dieren en het bestrijden van illegale handel in wilde dieren.

 

Meer informatie?

All4Biodiversity is onderdeel van dit overkoepelende orgaan en wordt als één van de vele projecten gefinancieerd door LIFE. In Nederland zetten we ons samen met de pilots en partijen in om de kwaliteit van natuurgebieden te verhogen. Zo dragen we als puzzel in het grotere puzzelstuk bij aan een toekomst vol biodiversiteit.

Wil je nou meer weten over het LIFE IP? Neem dan vooral een kijkje op: https://www.lifeis30.eu/