Life IP bijeenkomst 5 april over Gebiedsgericht samenwerken

Gebiedsgerichte Samenwerking - zo creëren we ruimte voor landbouw en natuur

Op 5 april organiseert Stichting Deltaplan Biodiversteitsherstel i.s.m. LIFE IP All4Biodiversity een inspiratiedag over gebiedsgericht samenwerken. We zijn te gast bij de Provincie Fryslân in Leeuwarden. Ruim aandacht wordt besteed aan de Friese aanpak rondom gebiedsgericht samenwerken (o.a. de uitrol van het Friese Programma Landelijk Gebied, toelichting op verschillende vormen van gebiedsgericht samenwerken en de toepassing van KPI’s). Ook komen op deze dag uiteenlopende praktijkvoorbeelden van gebiedsgericht samenwerken in andere provincies aan bod in verschillende workshops. We stellen onszelf daarbij de vragen: wat hebben we geleerd, wat werkt goed en wat kan in de toekomst beter? Kortom dit is een dag om uitgebreid ervaringen met elkaar te delen en te leren van elkaar. 

Wij nodigen u van harte uit voor deze stakeholderbijeenkomst van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en LIFE IP All4Biodiversity op 5 april van 9.30-16.30 uur in het provinciehuis Fryslân - Leeuwarden.

Het programma:

▶ 09:30 uur - Inloop met koffie/thee op provinciehuis Fryslân in Leeuwarden

▶ 10:00 uur - Welkom: Gebiedsgericht samenwerken: support vanuit LIFE IP All4Biodiversity

 • Interview door Ronald Hiel met Louise Vet (voorzitter Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel) en Ed Weijdema (programma coördinator LIFE IP All4Biodiversity)            

▶ 10:15 uur - Gebiedsgericht samenwerken in Fryslân

 • Introductie door Matthijs de Vries (gedeputeerde provincie Fryslân)
 • Toelichting Fries programma landelijk gebied (FPLG) en lopende initiatieven door Johan Grijpstra (strategisch adviseur FPLG)
 • Stapeling van beloningen en KPI-systematiek door Ingrid van Huizen (strategisch adviseur Landbouw en Voedselproductie)  

▶ 10:45 uur - Paneldiscussie

 • Met Matthijs de Vries (Provincie Fryslân), Berend Potjer (Provincie Zuid-Holland), Geertje van Hooijdonk (directeur Natuur, Ministerie van LNV) en Marije Klever (voorzitter BoerenNatuur)       

▶ 11:30 uur - Pauze
  
▶ 11:45 uur - Ontwikkelen van een lerend praktijknetwerk voor gebiedsgericht samenwerken

 • Door Margo Meijerink (secretaris werkgroep Gebiedsgerichte samenwerking van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel)    

▶ 12:30 uur - Lunch

▶ 13.00 uur - Vertrek excursie

 • Voorlopersproject Aldeboarn-De Deelen (per bus). Aankomsttijd terug op de locatie: 15.30 uur

 ▶ 13:30 uur - 14:25 - Workshop ronde 1

 • 1. Workshop Gebiedsgericht samenwerken: lessons learned en dilemma’s. Met praktijkvoorbeelden gebiedsgerichte aanpak in Fryslân (Schiermonnikoog), Gelderland (Veluwezoom - IJssel) en Limburg (Heuvelland).
 • 2. Workshop De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en Agroforestry in PPLG’s.
 • 3. Workshop Rotterdam de Boer op! De eerste ervaringen.
 • 4. Workshop De KANO als tool bij beheerplannen in Fryslân.           

▶ 14:30 uur - 15:25 - Workshop ronde 2

 • 5. Workshop Gebiedsgericht samenwerken; lessons learned en dilemma’s.Met praktijkvoorbeelden gebiedsgerichte aanpak in Fryslân (Schiermonnikoog), Gelderland (Veluwezoom - IJssel) en Limburg (Heuvelland).
 • 6. Workshop De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en Agroforestry in PPLG’s.
 • 7. Workshop Rotterdam de Boer op! De eerste ervaringen.
 • 8. Workshop De KANO als tool bij beheerplannen in Fryslân.

▶ 15:30 uur - Plenaire afronding door Ronald Hiel

▶ 16:00 uur - Borrel