Life IP bijeenkomst 5 april over Gebiedsgericht samenwerken

Bijeenkomst over Gebiedsgericht samenwerken - zo creeeren we ruimte voor landbouw en natuur

Op 5 april organiseert Stichting Deltaplan Biodiversteitsherstel i.s.m. LIFE IP All4Biodiversity een inspiratiedag over gebiedsgericht samenwerken. We zijn te gast bij de Provincie Fryslân in Leeuwarden. Ruim aandacht wordt besteed aan de Friese aanpak rondom gebiedsgericht samenwerken (o.a. de uitrol van het Friese Programma Landelijk Gebied, toelichting op verschillende vormen van gebiedsgericht samenwerken en de toepassing van KPI’s). Ook komen op deze dag uiteenlopende praktijkvoorbeelden van gebiedsgericht samenwerken in andere provincies aan bod in verschillende workshops. We stellen onszelf daarbij de vragen: wat hebben we geleerd, wat werkt goed en wat kan in de toekomst beter? Kortom dit is een dag om uitgebreid ervaringen met elkaar te delen en te leren van elkaar. 

Wij nodigen u van harte uit voor deze stakeholderbijeenkomst van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en LIFE IP All4Biodiversity op 5 april van 9.30-16.30 uur in het provinciehuis Fryslân - Leeuwarden.

Hier meldt u zich aan voor deze dag.