Meld je aan voor training gebiedsgericht samenwerken

Gebiedsgericht samenwerken is een van de succesfactoren voor herstel van biodiversiteit. Ook in andere relevante dossiers worden gebiedsprocessen als belangrijke tool genoemd voor het bereiken van doelen. In gebiedsprocessen wordt altijd samengewerkt tussen verschillende partijen. Vaak hebben partijen geen specifieke kennis  over samenwerkingen en ontbreekt het aan een  ‘gezamenlijke taal’ om hierover het gesprek te voeren. Vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en LIFE IP All4Biodiversity spelen we hier op in  door een training te ontwikkelen en uit te voeren gericht op samenwerken in gebiedsprocessen. Heb je interesse om deel te nemen? Meld je dan aan!

 

Deze training is gebaseerd op de‘Samenwerkingstypologie. In de training komen verschillende aspecten aan de orde over de partijen die aan tafel zitten, de manier waarop besluitvorming geregeld is, de bijdrage die partijen aan de samenwerking leveren, de duur van de samenwerking et cetera. Door te werken aan deze kennis en het ontwikkelen van een gezamenlijke taal, stellen we mensen in staat om een bestaande samenwerking te beoordelen of bij een nieuwe opgave de goede afspraken te maken. 

 

Praktijknetwerk voor gebiedsgerichte aanpak

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft de ambitie om deelnemers aan deze training te blijven faciliteren door middel van een praktijknetwerk. Via dit netwerk kunnen deelnemers elkaar helpen bij praktijkcasussen. Aan het eind van dit jaar kunnen we op deze manier een netwerk hebben van niet alleen 24 mensen, maar ook 24 gebieden waar gebiedsgericht wordt samengewerkt. 

Daarom willen we dit voorjaar starten met een training voor 12 personen. In de tweede helft van dit jaar zullen we de training herhalen voor een tweede groep. 

 

Kandidaten voor training gezocht

We zijn inmiddels gestart met de selectie van kandidaten voor deze training. We werken met een selectie om ervoor te zorgen dat we de juiste mensen aan tafel hebben én dat de deelnemers elkaar ook als groep voldoende te bieden hebben. We nodigen onze partners van harte uit om kandidaten voor te dragen!

We zoeken 12 mensen die:

  • Interesse hebben in gebiedsgericht samenwerken;
  • Intrinsiek gemotiveerd zijn;
  • Een goede mix zijn qua achtergronden (agrarisch/ parken/beleid/overheid);
  • Een concrete aanleiding hebben (dus op dit moment actief zijn in of betrokken zijn bij gebiedsprocessen);
  • Sociaal vaardig zijn;
  • Goede mix zijn van rollen en functies (projectleiders/bestuurders/boeren/beleidsmakers/etc.).

 

We vragen van de mensen die gaan deelnemen voor deze ronde geen financiële bijdrage. Wel vragen we een significante tijdsinvestering: de training beslaat 6 dagdelen; vraagt voorbereidingstijd en ‘huiswerk’. We zoeken deelnemers die de meerwaarde inzien om na de training met elkaar verbonden te blijven via het praktijknetwerk (dit wordt gefaciliteerd). 

 

Neem contact op

Ken je iemand die in dit profiel past of ben je dat zelf? Meld deze persoon/jezelf dan graag aan voor dinsdag 1 maart. Dit kan door een mail met korte motivatie en CV te sturen aan Margo Meijerink (coördinator werkgroep Gebiedsgerichte samenwerking) via margo@samenvoorbiodiversiteit.nl.