Pilot LIFE IP De Donkse Laagten officieel van start

Het gaat om onze toekomst!

 

Hoe vaak zie je nog een groene kikker? Of stel je een wereld voor met alleen nog maar muggen. Dat is niet de bedoeling. We willen leven met verschillende soorten planten en dieren. Dat noemen we biodiversiteit. Sinds de Tweede Wereld oorlog is die diversiteit behoorlijk uit balans geraakt. Hoe herstellen we dat?

 

Wereldwijd, en dus ook in Nederland, is de biodiversiteit uit balans. Provincie Zuid-Holland maakt zich als lead partner van het landelijke programma ‘LIFE IP All4biodiversity’ sterk om het tij te keren. Doel van LIFE IP All4biodiversity is om de in Europees verband beschermde Natura 2000-gebieden beter te beschermen en tegelijkertijd economische kansen te bieden voor de omgeving van die gebieden. Zo halen we samen met de gebruikers van de omliggende gebieden de natuurdoelen. 

All4biodiversity wordt door de Europese Unie ondersteund. Koos Biesmeijer van Naturalis is een van de partners van het programma namens het Deltapan biodiversiteitsherstel. Koos: Het gaat om onze toekomst en ik ben super blij dat we met deze subsidie echte dingen gaan doen, zoals living labs. Kijk op samenvoorbiodiversiteit.nl. We werken samen aan een wereld waarin ook onze kleinkinderen gelukkig zijn.

 

Natuurbescherming 2.0

Eind januari tekenden de samenwerkingspartners de intentieverklaring om de natuurkwaliteit in en rond De Donkse Laagten, in de Alblasserwaard, te verbeteren. Potjer, gedeputeerde Natuur: “Dit is natuurbeheer 2.0. Samen werken aan biodiversiteit en het versterken van de natuur in combinatie met een aantrekkelijk verdienmodel voor de boeren. Die twee ambities brengen we bij elkaar.” 

De keuze voor De Donkse Laagten is niet zomaar. Het is een prachtig mooi historisch natuurgebied in de Alblasserwaard. Het dankt zijn beschermde status aan de ganzen en zwanen die er overwinteren. Bijzonder zijn ook de zeldzame planten die in het blauwgrasland (dat is schraal land dat bijna onder water ligt) groeien. In dit gebied staat de boerengemeenschap voor een grote uitdaging. Wethouder Teunis Jacob Slob van de gemeente Molenlanden doet pleidooi: “Na de Tweede Wereldoorlog zijn we in onze race naar ‘Nooit meer honger’ de samenhang der dingen vergeten. De vraag is nu: hoe komen we tegemoet aan de roep uit de samenleving. Voedsel blijft belangrijk maar biodiversiteit en klimaatadaptatie moeten ook een plek krijgen. Samen met de consument zoeken we naar de juiste balans. Dan is de cirkel rond.

 

Waarom en met wie?

Duurzame landbouw, toename van biodiversiteit en het beperken van bodemdaling. Dat is in een notendop de ambitie van het Collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Cees de Jong, voorzitter van het collectief zegt: “Ik ben trots op de bereidheid in deelname van al onze leden. Er is een enorm draagvlak om mee te werken aan het verbeteren van de natuur.” 

Staatsbosbeheer werkt aan een betere natuurkwaliteit door het nemen van maatregelen om het land te vernatten en meer ruimte te maken voor weidevogels. Nick de Snoo, provinciehoofd: “We kunnen dat niet alleen en willen dat niet alleen. Met dit plan beogen we meer harmonie in de gronden van de agrariërs en die van de natuurbeschermers, dat is verbinding.

De natuur als partner voor een gezonde toekomst. Om dat voor elkaar te krijgen legt De Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling een krachtige verbinding tussen wat er leeft in de samenleving en het werken aan oplossingen voor een duurzame en circulaire economie in het Groene Hart. Initiatiefnemer en directeur Raymond Noordermeer verwijst naar de filosofie van ‘zijn’ zuivelfabriek De Graafstroom. “Die sluit naadloos aan bij Life IP All4Biodiversity,’’ aldus Noordermeer. 

Waterschap Rivierenland richt haar pijlen op het verbeteren van de waterkwaliteit. Heemraad en waarnemend dijkgraaf Mathieu Gremmen zegt: “Het is een leerproces waarbij we steeds verder willen komen. Hier in de Alblasserwaard liggen verschillende mooie kansen voor bijvoorbeeld natuurlijke oevers en ecologische verbindingen. Door als overheden samenwerking te zoeken kunnen we die kansen benutten.

De intentieovereenkomst werd gedrukt op papier van bloemrijk bermmaaisel uit het bijenlandschap. Over kringlopen en hergebruik gesproken. Zo wordt de daad bij het woord gevoegd.

 

Meer informatie?

Wil je meer weten over de ontwikkelingen en voortgang van de pilot? Neem contact op met Sjoerd Steenbergen, projectleider De Donkse Laagten, via sph.steenbergen@pzh.nl / 06-11157262. 

Dit voorjaar bespreken de partners van de pilot LIFE IP De Donkse Laagten samen met diverse gebiedspartners welke maatregelen zij in 2021 en 2022 in de praktijk gaan toepassen en onderzoeken. Wil je op de hoogte blijven? Houd dan Zuid-Holland.nl in de gaten.