Toolbox voor Biodiversiteit: de ambities

Op 16 november 2023 organiseerde Life IP All4Biodiversity een partnerbijeenkomst met werksessies over onder andere de ambities van de ‘Toolbox Samen Voor Biodiversiteit’. Hoe de Toolbox gekoppeld zou kunnen worden aan de Agenda Natuurinclusief en het Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG) stond daarbij centraal. In een groep van acht mensen zijn hierover verschillende perspectieven gedeeld. Daarnaast is er gediscussieerd over welke rol de Toolbox moet hebben om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan meer biodiversiteit. 

De werksessie begon met een korte uitleg over de nieuwe toevoegingen aan de Toolbox en thema’s die er in de nabije toekomst ook onderdeel van zullen worden. De laatste toevoeging is een omgeving voor doelgroepen waar in een paar klikken belangrijke informatie kan worden ingezien, zorgvuldig afgesteld per doelgroep. Daarnaast zal begin volgend jaar het nieuwe thema ‘Basiskwaliteit Natuur’ worden toegevoegd. Zowel de doelgroep specifieke informatie als het thema Basiskwaliteit Natuur werden tijdens de werksessie positief ontvangen. 

Vervolgens werd de discussie gestart over de ambitie van de Toolbox. Hieruit kwam vooral naar voren dat de Toolbox een portal voor biodiversiteit moet zijn voor onze doelgroepen, te weten overheden, bedrijven en particulieren. Hierbij is het niet de bedoeling om de Toolbox volledig te gaan baseren op de Agenda Natuurinclusief en het NPLG. Beide zouden te afhankelijk zijn van overheidsbeleid en zou kunnen veranderen met een wisseling van de regeringen. Uiteindelijk was er consensus over dat de Toolbox drie soorten info zal gaan leveren, namelijk: beleidsinformatie, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie. Daarnaast zou de Toolbox als functie hebben om het ‘nieuwe normaal’ te moeten neerzetten. Dit moet worden bewerkstelligd door de praktijkvoorbeelden uit te lichten om zo als inspiratie te dienen voor de verschillende doelgroepen. 

Het is nu zaak om al deze ideeën ook in werkelijkheid te gaan brengen en de Toolbox verder te verbeteren. Voor januari 2024 zal er een plan van aanpak worden opgesteld hoe Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel de ideeën uit de werksessie zo goed mogelijk gaat implementeren in de huidige website. 

Heb jij ook een artikel, tool of praktijkvoorbeeld over biodiversiteitsherstel die je graag in de Toolbox wilt terugzien? Mail dan naar toolbox@samenvoorbiodiversiteit.nl