Vlog: minder wateroverlast en bescherming waterkwaliteit in Limburg

Het Zuid-Limburgse heuvellandschap is uniek; je vindt er planten en dieren die je nergens anders in Nederland tegenkomt. In het gebied ontspringen talloze bronnetjes en is veel water te vinden. Ook is dit de enige plek in Nederland waar je kalktufbronnen kunt bewonderen. Maar dit mooie landschap kent een aantal knelpunten. Zo is de waterkwaliteit niet op orde, iets waartegen de kwetsbare natuur moet worden beschermd. Er zit te veel nitraat (stikstof) en fosfaat in het water. De stikstof komt in hoger gelegen gebieden – via bemesting – op de grond en spoelt uit, met name in de lager gelegen gebieden van het Geuldal. Dat moet anders, voor de natuur en voor ons drinkwater.

Daarnaast zorgt het vele water in het Heuvelland voor overlast, zoals pijnlijk duidelijk werd tijdens de overstromingen in juli 2021. Niet alleen de dorpen en steden hebben hier last van, maar ook de Natura 2000-gebieden. Aan de andere kant is het er ’s zomers vaak te droog, en loopt ook hier de diversiteit aan soorten steeds verder terug. Verschillende partijen in het gebied hebben de krachten gebundeld om bovenstaande issues samen aan te pakken.

 

Vlog Heuvelland en Geuldal Zuid-Limburg

In deze video leggen de partners van de pilot in Zuid-Limburg uit hoe ze werken aan biodiversiteitsherstel en hoe ze samenwerken met lokale partijen in het gebied.

 

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de pilot Heuvelland en Geuldal in Zuid-Limburg? Ga dan naar de pilotpagina van de pilot Heuvelland en Geuldal.