Quickscan KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) gelanceerd

De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden in beeld brengt, en inventariseert welke acties bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit. De tool maakt het mogelijk om betrokken partijen, zoals beheerders, provincie, gemeenten, agrariërs, waterschappen, natuurexperts en anderen een stem te geven, en om samen inzichtelijk te krijgen waar de prioriteiten voor herstel van natuur en biodiversiteit liggen. Samen met de A1 werkgroep van LIFE IP All4Biodiversity hebben Naturalis Biodiversity Center en Schuttelaar & Partners de KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) quickscan gebouwd, getest en afgelopen zaterdag gelanceerd.

De KANO quickscan is per direct beschikbaar op de website met handleiding (zie ook bijlage) en wordt aan de All4Biodiversity toolbox toegevoegd. 

 

Webinar KANO quickscan

Op maandag 28 februari van 16:00 - 17.00 uur en op donderdag 3 maart van 14:00 - 15.00 uur vinden twee webinars plaats over de quickscan. Daarin wordt de achtergrond van de tool behandeld, gevolgd door een uitleg over toepassing van de tool en het benutten van de resultaten. Ook is er ruimte voor vragen. 

Ik meld me aan

 

Toepassing KANO in Groote Wielen

Hanneke Godthelp, projectleider bij Natura 2000 voor provincie Fryslân, heeft de KANO-tool ingezet in natuurgebied ‘Groote Wielen’. De tool hielp haar bij het opstellen van het beheerplan voor het Europees beschermde natuurgebied. In de eerste periode van het beheerplan hebben ze al een aantal (hydrologische) maatregelen genomen. Haar doel met de KANO was nu om te verkennen of er in dit plan aanvullende maatregelen nodig zijn, en na te gaan hoeveel impact die hebben op de doelstellingen in het gebied. 

Volgens Godthelp bevordert KANO het samen nadenken over het belang en de haalbaarheid van de maatregelen. Door met alle betrokken partners de verschillen en overeenkomsten van de KANO-resultaten te bespreken, wordt dit verder uitgediept. Godthelp is positief over het gebruik van de KANO: "We hebben ons doel behaald, en alle deelnemers zijn enthousiast over het hele proces." 

 

Meer weten

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen via kano@naturalis.nl, of maak zelf kennis met de tool via: KANO Quickscan.
De KANO quickscan is ontwikkeld binnen het programma LIFE IP All4Biodiversity.