Update pilot Landgoederen Brummen (Gelderland)

LIFE IP All4Biodiversity is een zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Dit gebeurt door middel van onderzoek en pilots in vijf provincies. Hier wordt door middel van een gebiedsgerichte aanpak gewerkt aan kennis en biodiversiteitsherstel, in nauwe samenwerking met partners uit de gebieden rondom de pilots. In dit artikel geven we een update over de voortgang van de pilot in Landgoederen Brummen. Hier wordt gewerkt aan de actielijnen Governance (A2) en Nieuwe verdienmodellen (C2).

 

Pilot in Landgoederen Brummen

Het gebied Landgoederen Brummen, waar de pilot WaardeVOL Brummen is gestart, kenmerkt zich door een gevarieerd landschappelijk verloop. Dit verloop begint op de Veluwe en strekt tot aan de IJssel. Dit soort gradiëntlandschappen zijn rijk aan allerlei soorten ecosystemen en daarmee een rijke biodiversiteit. Op het gebied van biodiversiteit en waterhuishouding is echter nog veel te winnen. Samenwerking en natuurinclusieve landbouw worden ingezet om hier verandering in te brengen. Om extensievere landbouw te faciliteren wordt ingezet op twee sporen: de betaalbaarheid en de beschikking over voldoende grond.

 

Natuurinclusieve landbouw

Vanuit burgers in de gemeente Brummen was er al een initiatief opgetuigd voor natuurinclusieve landbouw en daarnaast wordt in het pilotgebied de mogelijkheden voor een verdienmodel via korte keten verkend. In samenwerking met het Agrarisch Collectief Veluwe worden bedrijfsnatuurplannen aangeboden, waarbij samen met de boer wordt gekeken welke maatregelen zij kunnen treffen op het gebied van biodiversiteit, bodem en water en zo een stapje natuurinclusiever te worden.

 

Meer weten?

Ga dan naar de pagina van pilot Landgoederen Brummen.