Update pilot Midden-Delfland (Zuid-Holland)

LIFE IP All4Biodiversity is een zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Dit gebeurt door middel van onderzoek en pilots in vijf provincies. Hier wordt door middel van een gebiedsgerichte aanpak gewerkt aan kennis en biodiversiteitsherstel, in nauwe samenwerking met partners uit de gebieden rondom de pilots. In dit artikel geven we een update over de voortgang van de pilot in Midden-Delfland. Hier wordt gewerkt aan de actielijnen Governance (A2) en Nieuwe verdienmodellen (C2).

 

Pilot in Midden-Delfland

Midden-Delfland is een open poldergebied omringd door steden. Het gebied wordt al doorkruist door wegen en de oprukkende stad is nooit ver weg. Tientallen boeren verdienen hier hun brood en beheren het landschap. De uitdagingen die landelijk actueel zijn op het platteland, zijn ook hier van toepassing, zoals de achteruitgang van biodiversiteit en het gebrek aan (financiële) waardering voor de boer.

 

Rotterdam de boer op

Midden-Delfland is in het kader van LIFE IP All4Biodiversity een onderdeel van het bredere project ‘Rotterdam de boer op’. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties waar het verbinden van stad en platteland centraal staat.

In het gebied Midden-Delfland werkt ‘Rotterdam de boer op’ met 19 organisaties samen. Dit betreffen publieke en private, nationale en lokale organisaties. Het is de bedoeling dat de methode van het project ook in andere gebieden toegepast kan worden. Deze methode omvat het organiseren van trekkracht uit de stad en naar het boerenerf te krijgen, wat ervoor tot een gedragsverandering van boeren kan leiden.

Het project ‘Rotterdam de boer op’ doelt dus op het verbeteren van landschap voor boer en natuur, het faciliteren van voedsel voor de stad en een verdienmodel voor de boer. Deze vier sporen betreffen consument en keten (1), verbinding creëren tussen stad en platteland (2), het faciliteren van innovatieve boeren (3) en monitoring en evaluatie om kennis te vergroten (4). Het is de bedoeling dat door middel van korte keten en gebiedsspecifieke marktsegregatie een deel van het verdienmodel van boeren wordt georganiseerd.

 

Fonds voor verandering

Concreet wordt er op dit moment uitgezocht of een revolverend fonds georganiseerd kan worden waaruit boeren financieel ondersteund kunnen worden. Dit betekent dat agrariërs die in lijn met ‘Rotterdam de boer op’ een verandering willen in hun bedrijfsvoering uit dit fonds geld kunnen lenen om de verandering te financieren. Daarnaast is een samenwerking opgestart met boerencoöperatie Heerlijk van Dichtbij en een aantal supermarkten in Rotterdam om biodiverse streekproducten van deze boeren in de supermarkten te verkopen. Eenzelfde traject wordt nu opgetuigd om de horeca te verbinden aan biodiverse streekproducten en de ambitie is er om dit ook voor de groothandel te gaan doen. Voor agrariërs wordt er specifiek een masterclass korte keten aangeboden waarbij aandacht is voor het opstellen van een plan om producten via korte keten te vermarkten.

 

Meer weten?

Ga dan naar de pagina van pilot Midden-Delfland.