Vlog: natuurinclusieve melkveehouderij en bos- en landbouw in Brabant

Steden, zandverstuivingen, bosrijke natuurgebieden en landbouwgronden: je vindt het in het Van Gogh Nationaal Park i.o. (VGNP) allemaal vlak naast elkaar. Hier is Brabants Bodem gestart, het belangrijkste Van Gogh-project voor de agrarische sector. In Brabants Bodem werkt een groot aantal partners aan economisch perspectief met nieuwe verdienmodellen voor duurzame landbouw. Boeren werken aan een plus voor bodem, biodiversiteit en landschap, en ontvangen daarvoor een plus in hun inkomsten vanuit partners in het gebied. Produceren in en voor Van Gogh NP loont daarmee, voor het landschap en een goedbelegde boterham. Belangrijkste knelpunten waar we binnen Brabants Bodem aan werken zijn het versterken van een mooi, gezond en waardevol landschap, een beter inkomen voor de boer door het vergoeden van geleverde ecosysteemdiensten en meer binding tussen boer en burger.

 

Vlog Brabants Bodem

In deze video leggen de partners van de pilot in het Van Gogh Nationaal Park uit hoe ze werken aan biodiversiteitsherstel en hoe ze samenwerken met lokale partijen in het gebied.

 

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de pilot Brabants Bodem in Noord-Brabant? Ga dan naar de pilotpagina van de pilot Brabants Bodem.