Vlog: meer natuur in landgoederen, Veluwe en uiterwaarden in Gelderland

De pilot WaardeVOL Brummen ligt in de provincie Gelderland. Bijzonder in dit gebied is het gevarieerde landschappelijke verloop. Dit verloop begint op de Veluwe en strekt, via het landgoederengebied en de uiterwaarden, tot aan de IJssel. Dit soort gradiëntlandschappen zijn rijk aan allerlei soorten ecosystemen en daarmee een rijke biodiversiteit. Vanwege hun grote natuurwaarden zijn zowel de Veluwe, het landgoederengebied als de uiterwaarden onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk. In het gebied vind je bijzondere soorten planten en dieren, zoals blauwgraslanden en de kamsalamander.

Op het gebied van biodiversiteit en waterhuishouding is echter nog veel te winnen. Daarom gaan de partijen in dit gebied samen aan de slag om de (kwaliteit van) natuur te herstellen, het water beter vast te houden en te bergen én het omvormen van ongeveer 150 hectare landbouwgrond naar natuur. Ook wordt er met lokale boeren gezocht naar een verdienmodel voor het verbeteren van biodiversiteit. Want natuurinclusief boeren moet wel haalbaar zijn.

 

Vlog Landgoederen Brummen

In deze video leggen de partners van de pilot in Landgoederen Brummen uit hoe ze werken aan biodiversiteitsherstel en hoe ze samenwerken met lokale partijen in het gebied.

 

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de pilot Landgoederen Brummen in Gelderland? Ga dan naar de pilotpagina van de pilot Landgoederen Brummen.