Kijk het webinar over de KANO Quickscan terug

De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden in beeld brengt, en inventariseert welke acties bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit. De tool maakt het mogelijk om betrokken partijen, zoals beheerders, overheden en agrariërs, een stem te geven. Ook kunnen partijen met de KANO samen inzichtelijk krijgen waar de prioriteiten voor herstel van natuur en biodiversiteit liggen. Op 31 januari behandelde Marten Schoonman van Naturalis tijdens een webinar de achtergrond van de tool, gevolgd door een uitleg over toepassing van de tool en het benutten van de resultaten.

Samen met de A1 werkgroep van LIFE IP All4Biodiversity hebben Naturalis Biodiversity Center en Schuttelaar & Partners de KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) quickscan gebouwd, getest en in 2022 gelanceerd.

Webinar KANO Quickscan

Op dinsdag 31 januari van 15:30 - 17.00 uur vond het webinar  over de KANO Quickscan plaats. De achtergrond van de tool kwam aan bod, gevolgd door een uitleg over toepassing van de tool en het benutten van de resultaten. Ook werd dieper ingegaan op hoe de Quickscan toegepast kan worden in de context van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Aansluitend was er ruimte voor vragen.

 

Kijk hieronder het webinar terug