Webinar KANO Quickscan op 31 januari 2023

De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden in beeld brengt, en inventariseert welke acties bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit. De tool maakt het mogelijk om betrokken partijen, zoals beheerders, provincie, gemeenten, agrariërs, waterschappen, natuurexperts en anderen een stem te geven, en om samen inzichtelijk te krijgen waar de prioriteiten voor herstel van natuur en biodiversiteit liggen. Samen met de A1 werkgroep van LIFE IP All4Biodiversity hebben Naturalis Biodiversity Center en Schuttelaar & Partners de KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) quickscan gebouwd, getest en in 2022 gelanceerd.

 

Webinar KANO Quickscan

Op dinsdag 31 januari van 15:30 - 17.00 uur vindt een webinar plaats over de KANO Quickscan. Daarin behandelt Marten Schoonman de achtergrond van de tool, gevolgd door een uitleg over toepassing van de tool en het benutten van de resultaten. Ook wordt dieper ingegaan op hoe de Quickscan toegepast kan worden in de context van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Aansluitend is er ruimte voor vragen. 

 

Aanmelden

Wil je erbij zijn op 31 januari? Meld je dan aan door een mail te sturen naar Marten Schoonman via marten.schoonman@naturalis.nl.