Terugblik op stakeholderbijeenkomst ‘NPLG & All4Biodiversity’

Op 8 december vond de bijeenkomst ‘Nationaal Programma Landelijk Gebied & LIFE IP All4biodiversity’ plaats op Landgoed Huize Bergen in Vught. Na 2 jaar kwamen de bijna 100 betrokken stakeholders weer fysiek bij elkaar. Aanwezig waren betrokkenen overheden, natuurorganisaties, boerenorganisaties, kennisinstellingen, provincies en bedrijfsleven. Het doel van de middag: de verbinding tussen het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en LIFE IP All4Biodiversity verder versterken.

 

Gebiedsgericht aan de slag

Na een lunch en introductie door Ronald Hiel, directeur van projectbureau Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, werden de aanwezigen meegenomen in het hoofdthema van de middag: gebiedsgericht werken aan biodiversiteitsherstel. Hiertoe gaven Ed Weijdema, programmamanager van All4Biodiversity en Margo Meijerink, adviseur Gebiedsgericht Werken, informatie over wijzigingen in de aanpak van het programma en informatie over het belang van governance en een gebiedsgerichte aanpak.

 

Biodiversiteitsherstel in de praktijk

Vervolgens kwamen betrokkenen van de All4Biodiversity pilots uit Noord-Brabant en Gelderland vertellen over All4Biodiversity in de praktijk. Brabants Bodem, Veluwezoom-IJssel en Landgoederen Brummen gaven voorbeelden van natuurinclusieve landbouw, stakeholderdialogen en participatietrajecten uit de gebieden. Er werd afgesloten met een paneldiscussie. Hieraan namen Kees de Pater (Vogelbescherming), Pieter de Boer (ministerie van LNV), Alex Datema (BoerenNatuur), Toine Morel (RWS), Jeen Nijboer (Rabobank) en Jordy Salden (provincie Limburg) deel.

 

Interactieve workshops

Na de pauze werden verschillende workshops gegeven waarin praktische tools werden gedeeld. Zo werd er een training gegeven over samenwerkingscode, werd de KANO (KansenAnalyse NatuurOntwikkeling) Quickscan toegelicht en kwam de Toolbox voor Biodiversiteit aan bod. Tijdens de workshops werd er benadrukt hoe belangrijk het is om gegevens te delen in de tools zodat organisaties en anderen daarvan kunnen leren. Dit is ook voor de Toolbox van belang. Fleur Bokma, expert Toolbox Biodiversiteit van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, was dan ook erg blij met de input tijdens de workshop. “Tijdens de workshop kwam naar voren dat veel partners bereid zijn informatie aan te leveren, zo maken we de toolbox samen nog relevanter. Ook hebben we veel tips gekregen om de Toolbox nog gebruiksvriendelijker te maken. We gaan hier nu hard mee aan de slag, zodat de Toolbox nog meer gebruikt gaat worden en we zo kunnen bijdragen aan biodiversiteitsherstel.”

 

Excursie Van Gogh Nationaal Park

Een deel van de groep ging op excursie naar Natura 2000-gebied de Loonse en Drunense Duinen in Brabant en het Van Gogh Nationaal Park. Tijdens deze excursie bezocht de groep biologische boer Jan van Balkom in Helvoirt, deelnemer aan pilot Brabants Bodem. Het familiebedrijf zorgt op een verantwoorde en biologische manier voor hun 130 melkkoeien. Samen met andere duinboeren zoeken zij naar mogelijkheden om op een verantwoorde manier met hun land en dieren om te gaan en daar ook een goede boterham mee te verdienen. Hierbij speelt de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) een grote rol.

 

Na de verschillende workshops werd de dag gezamenlijk afgesloten en was er aansluitend een borrel.

 

Verslag en PowerPoints

Lees hier het gedetailleerde verslag van de bijeenkomst terug en bekijk onderstaande PowerPoints:

 

Meer weten?

Neem dan contact op met programmamanager Francisca Demmendal-Wit via f.demmendal-wit@partnersforinnovation.com.